Tillgänglighetspaketet

DATE lärmaterial är en del av ett helt paket med verktyg från Funktionsrätt Sverige (före detta Handikappförbunden) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Paketet består av tre delar:

  • Föra in tillgänglighet i det systematiska kvalitetsarbetet och i undervisningen – DATE lärmaterial.
  • Värdera tillgängligheten i förskola, skola och fritidshem –  värderingsverktyg.
  • Leda och planera tillgänglighetsarbetet – distansutbildning.

Läs mer om tillgänglighetspaketet

Publicerat fredag 9 juni 2017 Granskat tisdag 12 december 2017