DATE - läroplan och ämnesplaner

Här hittar du hur DATE lärmaterial för gymnasiet knyter an till läroplan och ämnesplaner.

Bilden visar översiktskarta av spårens koppling till de gymnasiegemensamma ämnena.

Översiktskarta: Spårens koppling till de gymnasiegemensamma ämnena

Bilden visar pdf:en Spårens koppling till gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen.

Spårens koppling till gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen

Publicerat torsdag 25 januari 2018