Tema: Hur vi kommunicerar med varandra

Här hittar du PowerPoints för gymnasiet inom temaområdet Hur vi kommunicerar med varandra.

Spår: Olika sätt att föra fram sin åsikt, samtala och diskutera

Spår: Kroppsspråk, röst och artikulation

Spår: Vad får man skämta om?

Publicerat måndag 22 januari 2018