Tema: Hur vi har sett på varandra

Här hittar du PowerPoints för gymnasiet inom temaområdet Hur vi har sett på varandra.

Bilden visar rubrik Aktion T4 Nazi-Tyskland

Spår: Aktion T4 i Nazi-Tyskland

Bilden visar framsidan på Rasbiologi och tvångssteriliseringar i Sverige

Spår: Rasbiologi och tvångssteriliseringar i Sverige

Publicerat måndag 22 januari 2018