Tema: Hur vi fungerar i våra pedagogiska och fysiska lärmiljöer

Här hittar du PowerPoints för gymnasiet inom temaområdet Hur vi fungerar i våra pedagogiska och fysiska lärmiljöer.

PowerPoint Vad vi behöver när vi kunskapar

Spår: Vad vi behöver när vi kunskapar

PowerPoint Gymnasiet Hur gör vi när vi läser?

Spår: Hur gör vi när vi läser?

PowerPoint Vi är varandras lärmiljöer

Spår: Vi är varandras lärmiljö

PowerPoint Undersök er lärmiljö

Spår: Undersök er lärmiljö

Publicerat onsdag 2 augusti 2017 Granskat måndag 22 januari 2018