Tema: Hur vi fungerar i våra pedagogiska och fysiska lärmiljöer

Här hittar du PowerPoints för gymnasiet inom temaområdet Hur vi fungerar i våra pedagogiska och fysiska lärmiljöer.

Spår: Vad vi behöver när vi kunskapar

Spår: Hur gör vi när vi läser?

Spår: Vi är varandras lärmiljö

Spår: Undersök er lärmiljö

Publicerat måndag 22 januari 2018