Tema: Hur media, reklam och läromedel speglar oss

Här hittar du PowerPoints för gymnasiet inom temaområdet Hur media, reklam och läromedel speglar oss.

PowerPoint  Hur olika funktionalitet framställs i media

Spår: Hur olika funktionalitet framställs i media

PowerPoint Vilka möter vi i reklam och marknadsföring?

Spår: Vilka möter vi i reklam och marknadsföring?

Publicerat onsdag 2 augusti 2017 Granskat måndag 22 januari 2018