Om DATE Gymnasiet

Fokus i DATE lärmaterial för gymnasiet är att granska skolans lärmiljöer såväl som de samhälleliga normer och föreställningar som finns om våra olika sätt att fungera.

Eleverna möter fakta, perspektiv och personliga berättelser om frågor som rör funktionalitet, hinder i miljön och begränsande attityder.

DATE är ett lärmaterial för alla elever, oavsett funktionssätt. Det kan användas i ämnesundervisningen, på mentorstiden eller i ämnesövergripande arbeten. Material och uppgifter har alla kopplingar både till allmänna skrivningar i läroplanen och specifika ämnesplaner.

DATE lärmaterial – handledning och webb

DATE lärmaterial består av två av varandra beroende delar:

DATE lärmaterial – en handledning

Handledningen utgör utgångspunkten för DATE lärmaterial för gymnasiet. Den har följande upplägg:

 • Inledning – sidorna 9-11
  Ger en övergripande introduktion av DATE lärmaterial för gymnasiet.
 • Teori och bakgrund – sidorna 12-22
  Ger en teoretisk grund till spårinnehåll och perspektivområden i DATE.
 • Att arbeta med DATE lärmaterial – sidorna 23-30
  Beskriver det pedagogiska upplägget för spår och temaområden.
 • Temaområden med lektioner och aktiviteter – sidorna 31-177
  Innehåller totalt 22 färdiga lektionsplaneringar – kallat spår –fördelade på fem temaområden.
 • DATE lärmaterials koppling till styrdokumenten – sidorna 178-179
  Ger dels en översikt över temaområdenas koppling till läroplanen, dels en översikt över spårens koppling till de gymnasiegemensamma ämnena.

DATE lärmaterial – en webbsida

På webbsidan finns:

 • Handledningen som tillgänglig pdf
 • Material som hör till spåren: texter, elevblad, film- och radioinslag med mera
 • PowerPoint-presentationer till pedagogen för att underlätta lektionernas genomförande
 • Detaljerad beskrivning av kopplingen mellan enskilda spår och de gymnasiegemensamma ämnenas respektive ämnesplan

För mer information om innehållet se menyn.

Publicerat torsdag 25 januari 2018