Tema: Hur vi fungerar i våra pedagogiska och fysiska lärmiljöer

Här hittar du de filmer, radioinslag och annan multimedia som hör till temaområdet Hur vi fungerar i våra pedagogiska och fysiska lärmiljöer.

Spår: Vad vi behöver när vi kunskapar

Video

Film: Managing stress

Spår: Undersök er lärmiljö

Bilden visar funktionssimulatorn

Funktionssimulatorn är en uppdaterad version av Kognitionssimulatorn. I DATE lärmaterial refereras i övrigt till den äldre versionen, det gäller både i text och bild.

Publicerat måndag 22 januari 2018