Tema: Hur vi fungerar i våra pedagogiska och fysiska lärmiljöer

Här hittar du de filmer, radioinslag och annan multimedia som hör till temaområdet Hur vi fungerar i våra pedagogiska och fysiska lärmiljöer.

Spår: Vad vi behöver när vi kunskapar

Film: Managing stress

Spår: Undersök er lärmiljö

Bilden visar funktionssimulatorn

Funktionssimulatorn, på Myndigheten för delaktighets webbplats. Kognitionssimulatorn som vi tidigare hänvisat till är nu utbytt mot Funktionssimulatorn.

Publicerat måndag 18 september 2017 Granskat måndag 22 januari 2018