Tema: Hur media, reklam och läromedel speglar oss

Här hittar du de filmer, radioinslag och annan multimedia som hör till temaområdet Hur media, reklam och läromedel speglar oss.

Spår: Hur olika funktionalitet framställs i media

Spår: Vilka möter vi i reklam och marknadsföring?

Video

Publicerat måndag 22 januari 2018