Tema: Hur vi kommunicerar med varandra

Här hittar du elevblad för gymnasiet inom temaområdet Hur vi kommunicerar med varandra.

Spår: Olika sätt att föra fram sin åsikt, samtala och diskutera

Spår: Kroppsspråk, röst och artikulation

Elevblad: Motsägelsefulla budskap

Spår: Att läsa mellan raderna

Publicerat onsdag 28 juni 2017 Granskat måndag 22 januari 2018