DATE lärmaterial för gymnasiet

DATE lärmaterial för gymnasiet

Likabehandling utan likformighet – hur gör vi då?
Tillgänglighet och normmedvetenhet som verktyg.

DATE lärmaterial ger pedagoger och elever möjlighet att arbeta för en socialt, pedagogiskt och fysiskt mer tillgänglig miljö, både i skolan och i samhället.

Med hjälp av DATE lärmaterial får ni ett praktiskt undersökande och utmanande material att använda i gymnasieskolans ämnesundervisning och likabehandlingsarbete – med fokus på området funktionalitet.

Eleverna får

  • normmedvetet utforska vad det innebär att vi människor fungerar på olika sätt
  • lära sig mer om vad en tillgänglig miljö innebär, både i skolan och i samhället
  • ökad medvetenhet om vad begränsande attityder och föreställningar kan få för konsekvenser
  • verktyg för att själva agera mer medvetet gentemot sina medmänniskor i både skola och samhälle

Pedagoger och skolan får

  • färdiga lektionsspår med upplägg, material och uppgifter i linje med läroplan och ämnesplaner
  • kompetensutveckling
  • stöd i likabehandlingsarbetet
Publicerat fredag 9 oktober 2020