Tillgänglighetsmodellen

Tillgänglighetsmodellen beskriver hur förskolan och skolans pedagogiska, sociala och fysiska miljöer behöver samspela för att barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. I handledningen Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning beskrivs modellen i sin helhet.

Tillgänglighetsmodellen. En triangel med orden social miljö, samspel, utveckling, fysisk miljö och pedagogisk miljö runt. I mitten står förutsättningar för lärande.

Innehållet i DATE lärmaterial vilar på Tillgänglighetsmodellen och dess definition av tillgänglighet.

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen, umgås med varandra och delta i olika aktiviteter i klassrummet eller på rasterna, fritids och friluftsdagar och vara med på studiebesök och utflykter. Skolor som arbetar aktivt med tillgänglighet tar reda på barriärer i lärmiljön som hindrar elevers lärande och personliga utveckling – och förändrar lärmiljön utifrån den kunskapen.

Publicerat fredag 9 juni 2017 Granskat måndag 22 januari 2018