DATE och läroplanen

Här hittar du hur DATE lärmaterial för grundskolan F-3 knyter an till:

  • Läroplanen för Förskoleklassen
  • Läroplanen för Fritidshemmet
  • Läroplanen för årskurs F-3

Syfte och centralt innehåll

Utdrag har gjorts ur läroplanernas syfte och centrala innehåll med hänvisning till hur de knyter an till lärmaterialets olika spår. Det gemensamma från de tre olika läroplanerna beskrivs på sida 1, det som enbart gäller årskurs 1–3 på sida 2 i dokumentet nedan.

Ämneskopplingar

DATE lärmaterial är utformat för att användas inom ramen för ämnesundervisningen för årskurs 1-3 eller motsvarande i förskoleklass och på fritidshemmet. Här visas hur lärmaterialets olika spår knyter an till ämnena.

Publicerat fredag 9 oktober 2020