Tema: Se och hör, prata och gör

Här hittar du kopieringsunderlag för professor Inga Hinder inom temaområde Se och hör, prata och gör

Spår: Läs och skriv

Bilden visar ett utdrag ur PDF-filen.

Brev från Inga Hinder

Spår: Taltid och lyssningstid

Bilden visar ett utdrag från PDF-filen

Brev från Inga Hinder

Publicerat onsdag 27 januari 2021