Professor Inga Hinder

I DATE lärmaterial för grundskolan F–3 kommer karaktären Inga Hinder att lotsa dig och dina elever genom övningar och aktiviteter.

Vem är professor Inga Hinder? Hon berättar om sig själv i handledningen på sidorna 27-28. Där beskriver hon också innebörden av DATE på sitt alldeles egna vis.

Brev till klassen – från professor Inga Hinder

Här hittar du professor Inga Hinders brev som hör till spåren i DATE lärmaterial för grundskolan F–3. Kopieringsunderlagen är sorterade efter temaområde och spår i den ordning de förekommer i handledningen.
För att hitta det brev du söker välj temaområde och sedan aktuellt spår.

Publicerat måndag 17 september 2018