Om DATE F-3

Fokus i DATE lärmaterial för grundskolan F–3 är att undersöka de fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljöerna i skolan och på fritids, såväl som föreställningarna om våra olika sätt att fungera.

Via upplevelser, reflektioner och samtal lär sig eleverna hur miljön påverkar deras och andras sätt att fungera.

DATE är ett lärmaterial för alla elever oavsett funktionssätt. Det är utformat för att användas inom ramen för ämnesundervisningen, eller motsvarande i förskoleklass och på fritids. Innehållet kompletterar valda delar av skolämnena.

DATE lärmaterial – handledning och webb

DATE lärmaterial består av två av varandra beroende delar:

DATE lärmaterial – en handledning

Handledningen utgör utgångspunkten för DATE lärmaterial för F-3. Den har följande upplägg:

 • Inledning – sidorna 8-10
  Ger en övergripande introduktion av DATE lärmaterial för F-3.
 • Teori och bakgrund – sidorna 11-28
  Ger en teoretisk grund till spårinnehåll och perspektivområden i DATE. Avsnittet avslutas med ett brev från karaktären professor Inga Hinder där hon berättar om DATE på sitt eget vis.
 • Att arbeta med DATE lärmaterial – sidorna 29-31
  Beskriver det pedagogiska upplägget för spår och temaområden.
 • Temaområden med lektioner och aktiviteter – sidorna 33-173
  Innehåller ett stort antal färdiga lektionsplaneringar – kallat spår – fördelade på fem temaområden.
 • DATE lärmaterials koppling till styrdokumenten – sidorna 32 och 174-175
  Ger dels en översikt över lärmaterialets ämneskopplingar dels hur lektionsspåren knyter an till kursplanernas syfte och centrala innehåll.

DATE lärmaterial – en webbsida

På webbsidan finns:

 • Handledningen som tillgänglig pdf
 • Material som hör till spåren: sånger, berättelser, bilder på djur och karaktärer, filmer, elevblad, brev från professor Inga Hinder med mera. Allt är tillgänglighetsanpassat.

För mer information om innehållet se menyn.

Publicerat måndag 17 september 2018