Tema: Tänk tillgänglighet - se olikheterna

Här hittar du elevblad och kopieringsunderlag för F-3 inom temaområdet Tänk tillgänglighet - se olikheterna.

Spår: Du, jag och vi

Bilden visar kopieringsunderlag: Stjärnpusslet

Kopieringsunderlag: Stjärnpusslet

Bilden visar två stora pusselbitar i ett pappersark.

Kopieringsunderlag: Pusselbitar till Vårt klasspussel

Spår: Rättvist eller orättvist

Bilden visar elevbladet Busshållplatsen. Den visar illustrationer av personer som står och trängs på en busshållplats.

Elevblad: Busshållplatsen

Spår: Ansvar och hänsyn

Bilden visar elevbladet Tillgänglighetsspelet. Vi kan se några rutor med text och andra detaljer så som en not och en penna,

Elevblad: Tillgänglighetsspelet för F–3

Publicerat måndag 17 september 2018