Tema: Tänk tillgänglighet - se olikheterna

Här hittar du elevblad och kopieringsunderlag för F-3 inom temaområdet Tänk tillgänglighet - se olikheterna.

Spår: Du, jag och vi

Kopieringsunderlag: Stjärnpusslet

Kopieringsunderlag: Pusselbitar till Vårt klasspussel

Spår: Rättvist eller orättvist

Elevblad: Busshållplatsen

Spår: Ansvar och hänsyn

Elevblad: Tillgänglighetsspelet för F–3

Publicerat måndag 17 september 2018