Bilder från berättelserna

Här hittar du bilder på de djur och karaktärer som förekommer i berättelserna till DATE lärmaterial för grundskolan F-3. Bilderna är för smartboard eller skrivs ut för visning i samband med att eleverna får lyssna till berättelserna.

Bilderna finns nedan och är sorterade i den ordning de först förekommer i handledningen. Vissa djur är representerade i flera spår och berättelser.
Alla bilder i en samlad fil. (PDF-dokument, 4 kB)

Illustratör: Jenny Karlsson

Publicerat fredag 9 oktober 2020