Bilden visar DATE lärmaterial för grundskolan F-3.

DATE-lärmaterial avpubliceras

På fredag den 2 december avpublicerar vi DATE-lärmaterial från vår webbplats. Du kommer inte längre kunna ta del av materialet. 

DATE lärmaterial för grundskolan F-3

Likabehandling när elever är så olika – hur gör vi då?
Vi gör lärmiljöerna tillgängliga, för alla elever.

DATE lärmaterial handlar om mötet mellan eleverna och lärmiljön – den sociala, pedagogiska och fysiska miljön i skolan och på fritids. Med hjälp av DATE lärmaterial får ni ett konkret och inspirerande material att använda i skolans ämnesundervisning och likabehandlingsarbete – med fokus på området funktionalitet.

Eleverna får

  • undersöka lärmiljön och upptäcka eventuella hinder
  • komma på enkla lösningar som gör skolan mer tillgänglig
  • ökad förståelse för att människor fungerar på olika sätt
  • förståelse för att miljön måste utformas för att fungera för alla

Pedagoger och skolan får

  • färdiga lektionsplaneringar och andra övningar
  • kompetensutveckling
  • stöd i likabehandlingsarbetet
Publicerat onsdag 23 november 2022