DATE och läroplanen

Lektionerna och övningarna i DATE lärmaterial för grundskolan 4-9 är kopplade till kursplanerna, ämnenas syfte och centrala innehåll. 

Ämneskopplingar

DATE lärmaterial innehåller lektioner och övningar som knyter an till alla ämnen enligt läroplanen. Detta gäller även för de ämnen som inte är omnämnda i samband med följande översikt:

Syfte och centrala innehåll

På sidorna 134-150 i handledningen kan du se vilka mål i läroplanen du kan arbeta med – i alla ämnen – genom DATE lärmaterial. För varje ämne listas tillhörande lektioner och övningar. Läroplansutdragen är direkta citat från LGR11. Utdragen har kompletterats med tilläggstext om tillgänglighet och funktionalitet, markerad med fet stil. Tilläggen ger exempel på hur en lärare kan inkludera funktionalitet i tolkningen av kursplanerna, eftersom detta område saknas i ämnenas syfte och centrala innehåll.

Publicerat fredag 9 oktober 2020