Om DATE 4-9

Fokus i DATE lärmaterial för grundskolan 4-9 är att granska de fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljöerna i skolan och på fritids, såväl som samhällets normer och föreställningarna om våra olika sätt att fungera.

Via upplevelser, reflektioner och samtal lär sig eleverna hur miljön påverkar deras och andras sätt att fungera.

DATE är ett lärmaterial för alla elever oavsett funktionssätt. Det är utformat för att användas inom ramen för ämnesundervisningen. Innehållet kompletterar och fördjupar faktabaserad kunskap inom valda delar av skolämnena.

DATE lärmaterial – handledning och webb

DATE lärmaterial består av två av varandra beroende delar:

DATE lärmaterial – en handledning

Handledningen utgör utgångspunkten för DATE lärmaterial för 4-9. Den har följande upplägg:

 • Inledning – sidorna 9-11
  Ger en övergripande introduktion av DATE lärmaterial för 4-9.
 • Teori och bakgrund – sidorna 12-26
  Ger en teoretisk grund till spårinnehåll och perspektivområden i DATE.
 • Att arbeta med DATE lärmaterial – sidorna 27-30
  Beskriver det pedagogiska upplägget för lektionsspår och temaområden.
 • Temaområden med lektioner och aktiviteter – sidorna 31-131
  Innehåller ett stort antal färdiga lektionsplaneringar fördelade på fem temaområden.
 • DATE lärmaterials koppling till styrdokumenten – sidorna 132-150
  Ger dels en översikt över lärmaterialets ämneskopplingar dels hur lektionerna knyter an till kursplanernas syfte och centrala innehåll.
 • DATE-dejta – barn och unga berättar – sidorna 151-160
  Består av lärarhandledningar till berättelserna i DATE-dejta.

DATE lärmaterial – en webbsida

På webbsidan finns:

 • Handledningen som tillgänglig pdf
 • Material som hör till spåren: elevblad, faktablad, filmer med mera.  Allt tillgänglighetsanpassat.
 • DATE-dejta: personliga berättelser om upplevelsen av tillgänglighet eller otillgänglighet i skolan. I film, radio, bild, skrift.

För mer information om innehållet se menyn.

Publicerat torsdag 25 januari 2018