Tema: Tänk tillgänglighet - se olikheterna

Här hittar du elevblad och kopieringsunderlag för 4-9 inom temaområdet tänk Tillgänglighet - se olikheterna.

Lektionsspår: Ansvar

Lektionsspår: Rättvist eller orättvist

Kopieringsunderlag: Ja-Kanske-Nej-lappar

Kopieringsunderlag: Ja-Kanske-Nej-lappar

Lektionsspår: Identitet och annorlundaskap

Elevblad: Busshållplatsen

Elevblad: Busshållplatsen

Kopieringsunderlag: Pusselmall Jagpusslet

Kopieringsunderlag: Pusselmall Jagpusslet

Elevblad: Frågor till Jagpusslet

Elevblad: Frågor till Jagpusslet

Lektionsspår: Tillgänglighet – ett begrepp

Elevblad: Tillgänglighetsspelet för 4-9

Elevblad: Tillgänglighetsspelet för 4-9

Publicerat måndag 22 januari 2018