DATE-dejta Lukas

Lukas är 16 år. Han har en synnedsättning. I filmen berättar Lukas om vad tillgänglig skolmiljö kan innebära för honom.

DATE-dejta Lukas - textad

DATE-dejta Lukas – syntolkad

DATE-dejta Lukas – teckentolkad

Publicerat onsdag 28 juni 2017 Granskat fredag 26 januari 2018