DATE-dejta

– Barn och unga berättar

Som komplement till lektionerna i DATE lärmaterial för 4-9 finns avsnittet DATE-dejta där barn och ungdomar berättar om sina upplevelser av tillgänglighet eller otillgänglighet i skolan.

Här hittar du berättelserna i olika tillgängliga format (textat, syntolkat och lättläst). Lärarhandledningar till varje DATE-dejta återfinns i DATE lärmaterial för 4-9 från sidan 152. De finns även med här som utskrivbara pdf:er. Frågorna i lärarhandledningarna får fritt anpassas till aktuell åldersgrupp.

Fokus i berättelserna

Hur kan lärmiljön upplevas mot bakgrund av en funktionsnedsättning? DATE-dejta är personliga berättelser som ger läsaren, betraktaren och lyssnaren en fördjupad förståelse för vad en tillgänglig lärmiljö kan betyda. Syftet är att lyfta fram hur funktionshinder – hur bristande tillgänglighet – kan ta sig uttryck i miljön framför att beskriva individuella funktionsnedsättningar. Sett i ett normkritiskt perspektiv är det viktigt att efterföljande samtal handlar om funktionshinder i miljön. Samtalen ska också inspirera till aktioner och hitta lösningar för en tillgänglig lärmiljö.

Publicerat fredag 9 oktober 2020