Tillgänglighetsmodellen

Tillgänglighetsmodellen beskriver hur förskolan och skolans pedagogiska, sociala och fysiska miljöer behöver samspela för att barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. I handledningen Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning beskrivs modellen i sin helhet.

Tillgänglighetsmodellen. En triangel med orden social miljö, samspel, utveckling, fysisk miljö och pedagogisk miljö runt. I mitten står förutsättningar för lärande.

Innehåll och upplägg i DATE lärmaterial för förskolan utgår tydligt i från Tillgänglighetsmodellens olika miljöer genom de tre temaområdena:

Tema: Rummet – fysisk miljö

Spåren har namn efter olika rum och situationer på förskolan eftersom arbetet med tillgänglighet kan börja i en speciell situation eller ett specifikt rum. Barn och pedagoger arbetar med att organisera, strukturera och planera utifrån några fysiska lärmiljöer i förskolan. Spåren i temaområdet är:

 • Hallen
 • Gården – lekmiljö
 • Gården – solskydd
 • Maten
 • Samlingen
 • Toaletten
 • Utflykten
 • Verkstaden

Kort sammanfattning av spåren i Tema: Rummet. (PDF-dokument, 374 bytes) Från handledningen sida 21.

Tema: Kommunikation – pedagogisk miljö

Spåren har namn med kopplingar till kommunikation. Barn och pedagoger arbetar med förutsättningar för kommunikation och med olika sätt att kommunicera. Spåren i temaområdet är:

 • Bildstöd
 • Ljud
 • Tecken
 • Tid
 • Möt barnen i leken
 • Möt barnen i det talade språket
 • Möt hemmet i det skrivna språket

Kort sammanfattning av spåren i Tema: Kommunikation. (PDF-dokument, 318 bytes) Från handledningen sida 63.

Tema: Tillsammans – social miljö

Spåren har namn med kopplingar till ordet tillsammans. Här utgår arbetet med tillgänglighet från barndelaktighet, gruppen och den sociala miljön. Barn och pedagoger arbetar med samtal om hur lärmiljöerna kan utvecklas och om hur vi lär av varandra. Spåren i temaområdet är:

 • Syna och reflektera tillsammans
 • Leka tillsammans
 • Städa tillsammans
 • Spela tillsammans
 • Härma och lär av varandra

Kort sammanfattning av spåren i Tema: Tillsammans (PDF-dokument, 233 bytes). Från handledningen sida 97.

Publicerat fredag 9 juni 2017 Granskat måndag 17 september 2018