Sagor

Till DATE lärmaterial för förskolan hör ett Sagohäfte. Det finns både i tryckt format och som nedladdningsbar pdf.

Sagorna behövs till vissa aktiviteter i DATE lärmaterial men kan användas som kompletterande material i alla spår, både i aktiviteterna och arbetet i pedagoggruppen. Sagorna gestaltar på ett fantasifullt sätt olika situationer och händelser på förskolan och leder till samtal med barnen kring ämnet tillgänglighet. Du som pedagog känner säkert igen dig – och kanske får sagan dig att fundera över hur det fungerar i din verksamhet.

På sidorna 4-5 i sagohäftet beskrivs sagornas handling kortfattat samt vad de säger om tillgänglighet ur olika aspekter.

Letar du efter Stockstaketet – en vuxensaga? Den finns under Arbetsblad, tema Rummet.

Publicerat fredag 3 september 2021