Om DATE Förskolan

Fokus i DATE lärmaterial för förskolan är att genom sagor, lekar, experiment, sånger, aktiviteter och samtal närma sig området tillgänglighet tillsammans med barnen.

Sagor och övningarna öppnar upp för samtal om att vi människor fungerar olika. Många av aktiviteterna är i sig exempel på hur pedagoger kan skapa tillgänglighet i verksamheten. Pedagogernas dokumentation och uppföljning är en förutsättning för detta utvecklingsarbete.

DATE är ett lärmaterial för alla barn oavsett funktionssätt. Det är utformat för att användas inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten. Materialet kompletterar det systematiska kvalitetsarbetet såväl som det främjande likabehandlingsarbetet.

DATE lärmaterial – handledning och webb

DATE lärmaterial består av två av varandra beroende delar:

DATE lärmaterial – en handledning

Handledningen utgör utgångspunkten för DATE lärmaterial för förskolan. Den har följande upplägg:

 • Inledning – sidorna 8-10
  Ger en övergripande introduktion av DATE lärmaterial för förskolan.
 • Teori och bakgrund – sidorna 11-16
  Ger en teoretisk grund till spårinnehåll och perspektivområden i DATE.
 • Att arbeta med DATE lärmaterial – sidorna 17-18
  Beskriver det pedagogiska upplägget för spår och temaområden.
 • Temaområden med aktiviteter – sidorna 19-121
  Innehåller totalt 20 så kallade spår – fördelade på tre temaområden – med aktiviteter för både barnen och pedagogerna.

DATE lärmaterial – en webbsida

På webbsidan finns:

 • Handledningen som tillgänglig pdf
 • Material som hör till spåren: sagor, filmer, arbetsblad som är ifyllningsbara.

För mer information om innehållet se menyn.

Publicerat måndag 17 september 2018