Tema – Tillgänglighet: Rummet

Här hittar du arbetsblad för förskolan inom temaområdet Rummet.

 

Spår: Gården – lekmiljö

Arbetsblad: Stockstaketet – en vuxensaga

Spår: Maten

Arbetsblad: Matplatsbilder utelek

Arbetsblad: Värderingsansikten

Spår: Samlingen

Spår: Toaletten

Arbetsblad: Handtvättssången

Spår: Utflykten

Arbetsblad: Pictogram Utflykten

Spår: Verkstaden

Arbetsblad: Exempellista på material

Publicerat tisdag 20 juni 2017 Granskat måndag 17 september 2018