Omslagsbild DATE lärmaterial

DATE-lärmaterial avpubliceras

På fredag den 2 december avpublicerar vi DATE-lärmaterial från vår webbplats. Du kommer inte längre kunna ta del av materialet. 

DATE lärmaterial för förskolan

Tillgänglighet är en rättighet. 
Vi gör lärmiljöerna tillgängliga, för alla barn.

DATE lärmaterial för förskolan ger pedagoger och barn möjlighet att tillsammans arbeta för en socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgänglig förskolemiljö.

Med hjälp av DATE lärmaterial får ni ett konkret och inspirerande material att använda i förskolans likabehandlingsarbete – med fokus på området funktionalitet.

Barnen får

  • ta del av sagor om tillgänglighet och att vi fungerar olika beroende på hur lärmiljöerna är utformade
  • delta i aktiviteter och leka lekar som en del av den vardagliga verksamheten
  • vara delaktiga i arbetet med att utveckla förskolans lärmiljöer

Pedagoger och förskolan får

  • sagor, aktiviteter, lekar och övningar att arbeta med i verksamheten tillsammans med barnen
  • dokumentationsmallar som underlättar uppföljning av aktiviteterna och knyter an till det systematiska kvalitetsarbetet
  • aktiviteter som stödjer det främjande likabehandlingsarbetet
Publicerat onsdag 23 november 2022