Bilden visar SPSMs lärmaterial som ligger i en hög.

Lärmaterialen

DATE lärmaterial riktar sig till pedagoger, barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

DATE lärmaterial – handledning och webb

Lärmaterialen består av två av varandra beroende delar:

DATE lärmaterial – en handledning

  • Teori och bakgrund
  • Att arbeta med DATE lärmaterial
  • Temaområden med lektioner och aktiviteter

DATE lärmaterial – en webbsida

  • Kompletterande mediematerial
  • Handledning i pdf-format

Det finns fyra olika versioner av DATE lärmaterial: för förskolan, år F–3, år 4-9 och gymnasiet.

Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassningen i DATE lärmaterial täcker upp talsyntes, syntolkning, teckenspråk och textning av film i det som är egenproducerat inom projektet – vilket är merparten.

Diverse mediematerial som lånats in från andra aktörer kan delvis sakna tillgänglighetsanpassningen.

Bygger på erfarenhet och forskning

Materialen utgår från elevers och pedagogers egna erfarenheter, etablerad forskning och rekommendationer från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. För information om vilka förskolor, skolor och fritidshem som deltagit i framtagandet av DATE lärmaterial se respektive materials förord.

Copy right

DATE lärmaterial är fritt att ladda ner och kopiera upp. Mediematerial på webben är inbäddat för att undvika spridning.

Publicerat fredag 2 oktober 2020