DATE lärmaterial

DATE-lärmaterial avpubliceras

På fredag den 2 december avpublicerar vi DATE-lärmaterial från vår webbplats. Du kommer inte längre kunna ta del av materialet. 

DATE lärmaterial

DATE lärmaterial handlar om att tillgängliggöra våra lärmiljöer, för alla, oavsett funktionssätt. Lärmaterialet ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan. Innehållet bjuder på en bredd av kreativa, lustfyllda och fördjupande övningar som kommer att engagera och entusiasmera både dig själv och dina barn och elever.

DATE lärmaterial ger dig elevblad, sagor, PowerPoint-presentationer, pedagogiska berättelser, faktablad, sång och musik, filmer, ljudfiler, arbetsblad – allt färdigt att använda och tillgänglighetsanpassat.

DATE lärmaterial är målgruppsanpassat och har direkt koppling till styrdokument, ämnen och kurser.

Ett helt paket för ökad tillgänglighet

Innehållet i DATE lärmaterial vilar på Tillgänglighetsmodellen och dess definition av tillgänglighet. Lärmaterialet kan med fördel användas tillsammans med Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. De båda materialen bidrar till utveckling av en tillgänglig lärmiljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder också stöd och kompetensutveckling inom området. Läs mer på våra sidor om tillgänglighet

Sagohäftet och de fyra handledningarna till lärmaterialen.

DATE står för:

D = Delaktighet
A = Attityder
T = Tillgänglighet
E = Elever och barn

Arvsfondens logotyp
Bilden visar Funktionsrätt Sveriges logga.
Bilden visar Specialpedagogiska skolmyndighetens logga.