Välkommen till stödmaterialet Mötas!

Välkommen till stödmaterialet Mötas!

Fyra elever som står och samtalar utomhus
Yngre elever och en pedagog gör övningar med rockringar

Stödmaterialet handlar om mötet mellan skolpersonal, nyanlända och flerspråkiga barn eller elever med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare.

Om materialet
Läs hur stödmaterialet är uppbyggt, vilka vi vänder oss till, hur materialet kan användas och vad vi menar med olika begrepp.

Olika perspektiv
Här skriver vi om hur olika sociokulturella strukturer och olika syn på funktionsnedsättning kan påverka samarbetet med nyanlända och flerspråkiga elever och deras vårdnadshavare.

Interkulturellt möte
Vad är ett gott, interkulturellt möte? Kan mötet påverkas av att eleven har en funktionsnedsättning? Hur blir mångfalden och flerspråkigheten en positiv del i mötet? Läs om vinsterna med ett interkulturellt förhållningssätt.

Kartläggning
Tidig och noggrann kartläggning är en av grundstenarna inom den interkulturella pedagogiken. Här beskriver vi vad du bör tänka på inför olika kartläggningar av din nyanlända eller flerspråkiga elev med funktionsnedsättning.

Pedagogiska konsekvenser
Här lyfter vi skillnader som kan finnas i utbildningssituationen för flerspråkiga elever med funktionsnedsättning och även de pedagogiska stödinsatser som kan vara ett stöd i arbetet med eleverna.

Modersmålsundervisning
Modersmålet är grunden för all inlärning. För att modersmålsundervisningen ska fungera för elever med funktionsnedsättning är samarbetet mellan pedagog, modersmålslärare och specialpedagog extra viktigt.