Foto på blandade läromedel

Läromedel

Vi har visionen att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Då är det viktigt att ha läromedel som är tillgängliga och anpassade efter elevens förutsättningar.

Här kan du läsa om hur vi ger råd och stöd till förlagen, så att de kan ta fram material som passar elevens förmåga. Vi producerar också egna läromedel eller anpassar förlagens läromedel så att de blir tillgängliga.

Pedagoger får också guidning av oss så att de hittar lämpliga läromedel för specialpedagogiska sammanhang. Välkommen till Hitta läromedel. 

Vi har också en webbshop där du kan beställa läromedel och publikationer.

Läromedel för elever med läs- och skrivsvårigheter

I guiden Läromedel för läsinlärning hittar du det samlade utbudet av basläromedel för läsinlärning.

Läromedel för läsinlärning (PDF-dokument, 714 kB).