Läromedel

Här hittar du information om läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Testa interaktiva webböcker om Maja och Milo

Serien vänder sig till tonåringar och vuxna som behöver mycket enkel text. Just nu kan du testa den digitala versionen av läromedlet gratis.

För dig som vill hitta läromedel

Hitta läromedel är en läromedelstjänst som samlar läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. De sorteras efter tillgängliga egenskaper.
Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat onsdag 30 augusti 2017
Puff läsinlärning guide

Läromedel för läsinlärning

För elever med läs- och skrivsvårigheter finns en guide som visar läromedel för läsinlärning.

Samlat utbud av basläromedel för läsinlärning (PDF-dokument, 741 bytes)

Ladda ner läromedelskatalogen!

Ladda ner katalogen med anpassade läromedel