Till startsidan
 
Vi använder webbkakor

Videoföreläsningar

It inom specialpedagogik är det övergripande temat för föreläsningarna som finns här. Föreläsningarna nedan är inspelade i samband med konferenserna SETT 2013 och Framtidens lärande 2013.

Specialpedagogik med alternativa verktyg

It i lärandet är så mycket mer än inköp och hantering av utrustning och program. Anpassade och fungerande verktyg måste finnas tillgängliga där de behövs, i alla lärmiljöer. Alla pedagoger måste få utbildning för att kunna hantera elevernas lärverktyg, både tekniskt och pedagogiskt. Här redogörs för en del av myndighetens arbete genom att fokusera på användning av alternativa verktyg som stöd vid läs-och skrivsvårigheter/dyslexi samt om effekter av statsbidrag till utveckling av skoldatatek.

Här är en kort intervju med Stefan Bonn, rådgivare:

 
 

It i lärandet för elever med funktionsnedsättning

Datorn kan vara en väg till skolframgång för exempelvis elever i läs- och skrivsvårigheter, men blir det inte automatiskt. Föreläsningen baseras på Tords magisteruppsats och behandlar hur man kan skapa förutsättningar för lärares och elevers användning av it i undervisningen.

Här är en kort intervju med Tord Söderqvist, rådgivare:

 

Alternativa verktyg – en pedagogisk utmaning!

Seminariet beskriver begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och vad det betyder för elever i olika åldrar. Vilka konsekvenser får detta för arbetet med alternativa verktyg? Arbetet med alternativa verktyg innebär en utmaning för skolan. Vilka förutsättningar finns för att möta dessa utmaningar? Kan skoldatatek och bibliotek utgöra resurser för att bygga organisation och kompetens? En utblick görs genom skolinspektionens rapport som tar upp datoranvändning i skolan. I utmaningen ingår också att utgå från beprövad vetenskap i arbetet med it och alternativa verktyg.

Här är en kort intervju med Idor Svensson, psykolog och fil dr i psykologi vid Linnéuniversitetet:

 
 
Idor Svensson, psykolog och fil dr i psykologi vid Linnéuniversitetet och Curt Ekstedt, rådgivare.
Publicerad: den 14 maj 2013 13:50
Uppdaterad: den 24 november 2015 10:13